Direct uw CO2 Footprint samenstellen

Welkom bij duurzame leverancier

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.. Wij doen dit op de volgende manieren:

  1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast in de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald.
  2. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. Hierin kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2--footprint, doelstellingen en een duurzaamheidindex van leveranciers.
  3. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven. Zie voor de geplande bijeenkomsten de agenda.

Laat je inspireren en motiveren. Je bent van harte welkom!

 

Voortgang & nieuws

De website van de Duurzame Leverancier zal een aantal interessante functionaliteiten rijker worden! Dit zijn online instrumenten om CO2-ketenanalyses en duurzaamheid-tools beter te kunnen gebruiken.

Bedrijven en organisaties op niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder worden verplicht om CO2-ketenanalyses op te stellen, waarmee ze CO2-emissies in de keten (up-/downstream)in kaart brengen. Deze ketenanalyses bevatten in potentie een schat aan waardevolle informatie. Informatie die kan helpen om te ontwerpen, te bouwen en te produceren met minder CO2. In de praktijk is het zoeken en vinden van relevante informatie in deze statische rapporten echter lastig en bewerkelijk. Er is daarmee een enorme potentie om méér uit bestaande kennis over CO2-uitstoot in de keten te halen!

Van statisch naar dynamisch

Om deze potentie te benutten, zijn de zeven grote advies- en ingenieursbureau’s in samenwerking met De Duurzame Leverancier een initiatief gestart om ketenanalyses beter toegankelijk te maken. Door de resultaten uit ketenanalyses op te nemen in een database, kan op een eenvoudige manier relevante informatie uit de ketenanalyses gehaald worden. Dit noemen we ‘dynamische CO2-ketenanalyses’. De meerwaarde van zulke ‘dynamische’ ketenanalyses is o.a.:

•de gebruiker kan eenvoudig zoeken wat hij/zij nodig heeft voor het opstellen van een ketenanalyse.
•de gebruiker heeft snel toegang tot reductiemaatregelen die kunnen worden toegepast in een project.
•snel inzicht in de onderwerpen van al gemaakte ketenanalyses en ook inzicht in waar aanvullende ketenanalyses van pas zouden komen.
•zelf conclusies trekken uit big data. Alle ingevulde data is in Excel-format te downloaden. Hierdoor kunnen zelf trends worden ontdekt en kunnen zelf grafieken en communicatiemateriaal worden gemaakt.

Meer weten?

Binnenkort zal de database met dynamische ketenanalyses een integraal onderdeel worden van de website van de Duurzame Leverancier. Nieuwsgierig? Snuffel dan alvast rond en voer je ketenanalyse in op www.co2database.nl

Binnenkort zal de database met duurzaamheid-tools van het platform D-Tool, onderdeel worden van de website van de Duurzame Leverancier. Nieuwsgierig? Snuffel dan alvast rond op www.d-tool.nl.

X
X

Onze partners