5 redenen om te innoveren in de infra

Een blog met de belangrijkste redenen waarom de infra-sector moet innoveren…

Er zijn vijf redenen om veel sneller te innoveren in de droge infrastructuur. En dat is wat mij betreft niet langer een vrijblijvende keuze, maar een sectorbrede verantwoordelijkheid om vijf grote maatschappelijke trends het hoofd te kunnen bieden. Wil jij weten welke dat zijn en wat jij kan doen voor adaptieve duurzame oplossingen en nieuw vertrouwen in een veranderende wereld? Lees dan dit artikel.

 

#1 Klimaatverandering

De klimaatdoelstellingen vragen een forse versnelling in de afname van de CO2 productie. Dat vraagt van onze sector minder materiaalgebruik en minder energieverbruik. In Nederland vragen warmere zomers en heftigere buien aanpassingen om de levensduur van de gebruikte materialen duurzaam te verlengen bij de nieuwe omstandigheden. Maar ook om hittestress te verlagen en om berging van piekbuien te vergroten. Klik hier voor meer informatie van het KNMI.

 

#2 Vergrijzing en verstedelijking

Wereldwijd verhuizen 1,3 miljoen mensen per week naar een stad. Dit is al bijna vijftig jaar zo (VN, 2011). Deze trek naar de stad heeft ertoe geleid dat nu meer dan de helft van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving woont. In 2025 zal dit naar verwachting 58% zijn en in 2050 meer dan twee derde van de wereldbevolking (VN, 2014). Door vergrijzing, krimp en verstedelijking neemt voorzieningenniveau in omringende kleinere steden af. Dat zorgt voor meer verplaatsing. Daarmee neemt de druk op de stad nog verder toe. De toekomstige mobiliteitsvraag past daardoor niet meer op de huidige infra. Zowel op de weg als in het OV.

 

#3 Digitale disruptie

De digitale disruptie is in volle gang. In je broekzak, in je huis, op je werk en onder je vrienden. Dat gaat al lang niet meer alleen over de wet van Moore. Inmiddels is iedereen mobiel en actief op social media. Er is een ongekende rekenkracht en enorm veel data in de cloud beschikbaar. En steeds meer apparaten zijn verbonden via het Internet of Things. Dat alles gaat grote invloed hebben op de mobiliteitsvraag en ons reisgedrag. Het biedt ook een tsunami aan nieuwe kansen die het dienstenlandschap, de opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en onze waardeketens voorgoed zullen veranderen. Zie ook deze video: “Five ways to successfully face digital disruption”.

 

#4 Smart (electric) mobility

Smart Mobility komt. Heel snel. Het gaat ons mobiliteitsgedrag enorm beïnvloeden. Op het gebied van parkeren, rijden, reizen, werken en verplaatsen. Het onderscheid tussen openbaar en niet-openbaar vervoer vervaagt. Eigendom van vervoermiddelen verandert. Die veranderende patronen vragen om een heel ander aanbod van infrastructuur. Daarnaast maken we de snelle overstap naar elektrische autonome voertuigen. Die door de opschaling van duurzame energiebronnen veel goedkoper en minder vervuilend in gebruik zijn. En zelfrijdend. Dus door een veel grotere groep te gebruiken waardoor de mobiliteitsvraag nog wel eens fors zou kunnen toenemen.

 

#5 Individualisering

De burger is beter opgeleid. En wordt steeds mondiger. Die vertrouwt de notabelen niet zomaar meer. De ingenieur denkt gek genoeg vaak nog dat hij geloofd wordt. Maar je gelooft zelf de dokter toch niet meer? En je hebt toch ook geen makelaar meer? Waarom denk je dat jij dan nog wel gelijk hebt en in een black box kan werken? Of een besluit nog steeds kan motiveren met een onbegrijpelijk juridisch of technisch inhoudelijk geformuleerd dossier. In plaats van een eerlijke en heldere keuze in gewone mensentaal. Deze trend vraagt onomkeerbaar om meer transparantie en herleidbaarheid van gemaakte keuzes. En om de mogelijkheid tot beoordeling en beïnvloeding door de betrokken burger. Die graag zijn eigen perspectief persoonlijk belicht ziet.

 

Why, what en how: innoveren voor adaptieve, duurzame ontwikkeling en hernieuwd vertrouwen

Sta eens stil bij het waarom van je project. Want vergrijzing en verstedelijking, digitale disruptie en smart mobility veranderen op korte termijn de vraag naar mobiliteit en infra. Hoe is nog onzeker. Biedt daarom adaptieve oplossingen en denk in senario’s in plaats van een maakbare wereld.

Bedenk wat je realiseert. Klimaatveranderingen dwingen ons nu snel duurzaamheid concreet te maken. Draag bij aan duurzame ontwikkeling door bijvoorbeeld je projectambities volgens de principes van DuurzaamGWW concreet te bepalen. En door gebruik te maken van duurzame ontwerpprincipes om die ambities ook concreet invulling te geven.

Vraag je tenslotte af hoe je onderzoekt, ontwerpt en bouwt. Herwin het vertrouwen van de individualiserende burger door transparanter en in co-creatie te ontwerpen en te bouwen.

 

Wat je vanaf morgen kunt doen

Ben je opdrachtgever? Stel nevendoelen! Definieer concrete ambities op die doelen, biedt ruimte aan de markt om meerwaarde op die ambities te bieden en waardeer die. Wijs eens een voorbeeldproject aan om een nevendoel echt concreet in te vullen en daarvan te leren. En werk samen in co-creatie met je stakeholders.

Ben je opdrachtnemer? Dit is dé kans om je te gaan onderscheiden van je concurrent. Durf te kiezen en grijp een trend aan voor een nieuwe identiteit. Wordt de duurzaamste bouwer en laat je inspireren door de onstuimige groei van bedrijven met een echt duurzame missie in de consumentenindustrie. Gebruik smart mobility en digitale disruptie om een echte service provider te worden. Of wordt de maatschappelijk bewuste bouwer en werk in co-creatie naar maatwerkoplossingen voor vergrijzing en verstedelijking.

 

Over de auteur: ga naar gast-bloggers

 

 

 

Geschreven door: op 25-02-2017

Log in om een reactie te plaatsen!


Reacties:

Er zijn nog geen reacties geplaatst.