Klankbordbijeenkomst Thema Veiligheid

Geachte heer, mevrouw,

Op dinsdag 13 september 2016 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier (http://www.duurzameleverancier.nl) een bijeenkomst over Veiligheid.

 

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland B.V.. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

 

In deze bijeenkomst dit keer het thema Veiligheid.

Sabine van Eck, projectleider: Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken (Ministerie SZW)

Met bestaande kennis en ervaring van braches en bedrijven als uitgangspunt is het ministerie van Sociale en Werkegelegenheid het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart. Dit programma inspireert en ondersteunt organisaties bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken, bijvoorbeeld met een uitwisselingsprogramma, adviestool en goede voorbeelden. Laat je alvast inspireren: www.gezondenveiligwerkt.nl

 

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • database met CO2-footprints van bedrijven;
  • de Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: http://www.duurzameleverancier.nl

X
X
X
X
X
X
Inschrijven voor dit evenement