Klankbordbijeenkomst Veiligheid

Geachte heer, mevrouw,

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier (www.duurzameleverancier.nl) een bijeenkomst over Veiligheid.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland B.V.. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema Veiligheid.

 

Sprekers:

Marcel Veerman (VERIX) Marcel gaat de aanwezigen nemen aan de hand van een Casus.

Kees van der Blom (Strukton) Kees gaat de aanwezigen meenemen in een interactief spel over Veiligheid.

 

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

• platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
• Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
• transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
• duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
• database met CO2-footprints van bedrijven;
• de Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement