Klankbordbijeenkomst Veiligheid

Op dinsdag 6 februari 2018 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over Veiligheid.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema Veiligheid.

 

Sprekers:

Tonny Boerkamp van Antea Group vertelt over de analyse van incident- en ongevalsmeldingen uit de branche en hoe deze vertaald kunnen worden in adviezen en ontwerpen. Samen werken Antea Group en Prorail aan het terugdringen van ongevallen. Het motto daarbij is “veiligheid begint bij het ontwerp”. De hands-on aanpak draagt bij aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en de partners waarmee wij samenwerken.

Hanneke Jansen van Sweco neemt ons mee in veilig verkeersgedrag: Hoe gaan we om met één van ons wellicht grootste en meest onderschatte veiligheidsrisico’s? Een interactief onderdeel waar u voor de nodige dilemma's wordt gesteld.

 

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

X
X
Inschrijven voor dit evenement