Klankbordbijeenkomst CO2

Verslag

Op 28 november waren de deelnemers van de Duurzame Leverancier weer te gast bij Movares.

Collega Peter Heideman nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van Computational Design, Boudewijn Piscaer van Suscon hield een presentatie over CO2-reductie door dubbel duurzaam beton.

Peter vertelde over de veranderingen die het ontwerpproces ondergaat. Al in de ontwerpfase wordt er gekeken naar materiaalreductie. Digitaal ontwerpen (simulaties) reduceert niet alleen materiaal, het creëert ook mogelijkheden om ander materiaal te gebruiken. De kunst is om samen met alle disciplines samen te werken, anders wordt de kennis van de architect niet echt benut. Rollen veranderen dus ook, niet alleen in de ontwerpfase maar ook in de uitvoering. Een betere samenwerking is volgens Peter eigenlijk de sleutel van vernieuwing.

Het ene beton is het andere niet
Boudewijn nam de deelnemers mee in de wereld van beton en de verschillen hierin. Het ene beton is het andere niet. Boudewijn vertelde, dat 50% van de ongelukken ontstaat door fouten met beton (verdichting e.d.). De opleidingen geven hier ook slecht onderricht in. Duurzaam beton is vaak een duurder project, dus er zal ook iets in de markt moeten veranderen.

Kortom, het was weer een zeer leerzame bijeenkomst, die zoals gebruikelijk werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Op dinsdag 28 november 2017 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over CO2.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland B.V.. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema CO2.

 

Sprekers:

Boudewijn Piscaer van SustCon over innovatie van beton:

De steeds mondigere klant en eindgebruiker zijn een uitdaging van deze tijd. Milieuprestaties zijn een vereiste geworden en beton moet van prescriptief naar prestatie. Deze innovaties kunnen niet wachten op nieuwe certificeringsregels, maar door verificatie versneld toegepast worden. Ook beter beroepsonderwijs speelt hierbij een rol. Hoe kunnen we de uitdagingen van deze tijd omzetten in nieuwe kansen voor een echt duurzame toekomst?

Peter Heideman van Movares over Computational Design:

De rol van software in het ontwerpproces en robotisering van het maakproces is van groeiend belang en staat op het punt de rollen in het ontwerpproces drastisch te veranderen: aan het begin van het ontwerpproces worden integraal ontwerpparameters bepaald, met de digitale productie vervallen arbeidsgangen en wordt alleen materiaal toegepast waar nodig. De bouwkolom zal gaan lijken op processen die in de automobiel- en luchtvaartindustrie inmiddels normaal zijn. Er ontstaan andere samenwerkingsverbanden, waarbij de hele keten vanaf ontwerp, engineering, fabricage en onderhoud voor wordt.

 

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement